Giới thiệu chung

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LẠNG

GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC LẠNG

Trường Mầm non Đức Lạng được thành lập ngày 29 tháng 12 năm 1978, chính thức đưa vào hoạt động từ tháng 5 năm 1982 với tên gọi là Trường Mầm non Đức Lạng trực thuộc Phòng giáo dục và Đào tạo Đức Thọ. Từ quy mô ban đầu là học ở các hội quán của các thôn Đến năm 2009 trường tập trung về một địa điểm tại thôn Sơn Quang, với quy mô 4 nhóm lớp, 03 lớp mẫu giáo, 01 nhóm trẻ.