Hội nghị CNVC Trường MN Đức Lạng năm học 2015 - 2016

Trước thềm hội nghị năm học 2015 - 2016
cô Trần Thị Minh Nguyệt- hiệu trưởng đang chuẩn bị cho buổi hội nghị
cô Trần Thị Minh Nguyệt cười tươi trước khi bước vào Hội nghị
Cô Phạm Thị Minh - hiệu phó cũng đang chuẩn bị tinh thần để đón đoàn đại biểu về dự hiội nghị

Giáo viên Trường MN Đức Lạng cũng đang háo hức chuẩn bị cho buổi hội nghị